Szkolenie wstępne BHP

Zapraszamy na 3-godzinne szkolenie wstępne BHP przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych, które odbędzie się w dniu 22 stycznia 2018 r. w siedzibie Ośrodka Doradztwa, Szkoleń i Kursów Ratowniczo-Obronnych i BHP  - „ ARKADY ” w Wałbrzychu.

 Szkolenie: 

Szkolenie wstępne instruktaż BHP - przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z Dz.U.2004.180.1860 z dnia 27 lipca 2004 r. z późn. zm.)

miejsce szkolenia: siedziba ośrodka „ARKADY”

rozpoczęcie szkolenia: godzina 9.00

zakończenie szkolenia: godzina 12.00

adres: Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 2a , 58-306 Wałbrzych

zgłoszenia pisemne:  e-mail: biuro@arkady.edu.pl

lub telefoniczne: tel. 507-449-081

koszt szkolenia: od 50 do 80 zł osoby w zależności od ilości uczestników

Przy zgłoszeniu większej liczby uczestników szkolenie przeprowadzimy w dniu uzgodnionym i w miejscu

zlecającego.  

10.01.2018