Szkolenie z pierwszej pomocy w ramach BHP

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie pierwszej pomocy, które odbędzie się w dniu 12 marca 2018 r. w siedzibie Ośrodka Doradztwa, Szkoleń i Kursów Ratowniczo-Obronnych i BHP  - „ ARKADY ” w Wałbrzychu.

Szkolenie: 

Szkolenie pierwszej pomocy dla osób wyznaczonych w zakładach pracy do udzielania pierwszej pomocy w ramach BHP – przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z znowelizowanym Kodeksem Pracy Dz.U.2008.223.1460 z dnia 21 listopada 2008r. z późn. zm.

miejsce szkolenia: siedziba ośrodka „ARKADY”

rozpoczęcie szkolenia: godzina 9.00

zakończenie szkolenia: godzina 14.00

adres: Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 2a , 58-306 Wałbrzych

zgłoszenia pisemne:  e-mail: biuro@arkady.edu.pl

lub telefoniczne: tel. 507-449-081

koszt szkolenia: od 80 zł do 120 zł  od osoby w zależności od ilości uczestników

Przy zgłoszeniu większej liczby uczestników szkolenie przeprowadzimy w dniu i miejscu uzgodnionym ze zlecającym.

05.03.2018