Szkolenie z obsługi punktów p.poż. i posługiwania się sprzętem przeciwpożarowym

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie, które odbędzie się w dniu 26 marca 2018 r. w siedzibie Ośrodka Doradztwa, Szkoleń i Kursów Ratowniczo-Obronnych i BHP  - „ ARKADY ” w Wałbrzychu.

Szkolenie: 

- Obsługi punktów ppoż. i posługiwania się sprzętem przeciwpożarowym  (gaśnice, hydranty, centralki przeciwpożarowe, itp.) - w wymiarze od 4 do 6 godzin przeznaczony dla pracowników upoważnionych i wyznaczonych do obsługi sprzętu gaśniczego i punktów przeciwpożarowych zorganizowanych w zakładach pracy. W miejscach publicznych, imprezach sportowych, artystycznych i turystycznych.

miejsce szkolenia siedziba ośrodka:  „ARKADY”

rozpoczęcie szkolenia: godzina 9.00

adres: Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 2a , 58-306 Wałbrzych

zgłoszenia pisemne:  e-mail: biuro@arkady.edu.pl

lub telefoniczne: tel. 507-449-081

koszt szkolenia: od 60zł do 120zł  od osoby w zależności od ilości uczestników

Przy zgłoszeniu większej liczby uczestników szkolenie przeprowadzimy w dniu  uzgodnionym i w miejscu zlecającego.  

05.03.2018