Szkolenie wstępne BHP

Zapraszamy na 3-godzinne szkolenie wstępne BHP przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych, które odbędzie się w dniu 10 września 2018 r. w siedzibie Ośrodka Doradztwa, Szkoleń i Kursów Ratowniczo-Obronnych i BHP - „ ARKADY ” w Wałbrzychu.

19.07.2018