Zapraszamy na szkolenie z Pierwszej Pomocy

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie pierwszej pomocy, które odbędzie się w dniu 23 września 2019 r. w siedzibie Ośrodka Doradztwa, Szkoleń i Kursów Ratowniczo-Obronnych i BHP  - „ ARKADY ” w Wałbrzychu.

 Szkolenie: 

Szkolenie pierwszej pomocy dla osób wyznaczonych w zakładach pracy do udzielania pierwszej pomocy w ramach BHP – przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z znowelizowanym Kodeksem Pracy Dz.U.2008.223.1460 z dnia 21 listopada 2008r. z późn. zm.

miejsce szkolenia: siedziba ośrodka „ARKADY”

rozpoczęcie szkolenia: godzina 9.00

zakończenie szkolenia: godzina 14.00

adres: Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 2a , 58-306 Wałbrzych

zgłoszenia pisemne:  e-mail: biuro@arkady.edu.pl

lub telefoniczne: tel. 508-106-881

koszt szkolenia: od 80 zł do 120 zł  od osoby w zależności od ilości uczestników

Przy zgłoszeniu większej liczby uczestników szkolenie przeprowadzimy w dniu  uzgodnionym i w miejscu

zlecającego.  

08.09.2019