Szkolenie z zakresu obsługi punktów pierwszej pomocy

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie, które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 r. w siedzibie Ośrodka Doradztwa, Szkoleń i Kursów Ratowniczo-Obronnych i BHP „ARKADY” w Wałbrzychu.

Szkolenie z zakresu:

Obsługi punktów pierwszej pomocy (apteczki, punkty pierwszej pomocy) - w wymiarze 5 godzin przeznaczony dla pracowników upoważnionych i wyznaczonych do obsługi punktów pierwszej pomocy zorganizowanych w zakładach pracy. W miejscach publicznych, na imprezach sportowych, artystycznych lub turystycznych.

miejsce szkolenia: siedziba Ośrodka „ARKADY”

rozpoczęcie szkolenia: godzina 9.00

adres: Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych

zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: biuro@arkady.edu.pl

lub telefoniczne pod numerem telefonu: 508-106-881

koszt szkolenia: od 60zł do 120zł od osoby w zależności od ilości uczestników

Przy zgłoszeniu większej liczby uczestników szkolenie przeprowadzimy w dniu w miejscu uzgodnionym ze zlecającym.  

03.12.2017