Ochrona przeciwpożarowa

W zakresie ochrony przeciwpożarowej świadczymy szereg usług takich jak:

Serwis i naprawa sprzętu gaśniczego, znakowanie obiektów znakami ppoż., przeglądy punktów przeciwpożarowych:

 • Doradztwo w sprawach pozyskania i doboru sprzętu przeciwpożarowego
 • Przeglądy, konserwacja i naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, koce, hydronetki, itp.)
 • Przeglądy, konserwacja i naprawa półstałego sprzętu gaśniczego (hydranty)
 • Przeglądy punktów ppoż. oraz oznakowania znakami w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Szkolenia:

 • Szkolenie ze zwalczania pożarów i organizacji ewakuacji osób z obiektów dla pracowników wyznaczonych w zakładach pracy do wykonywania czynności w zakresie organizowania ewakuacji w ramach BHP  - przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem Pracy (Dz. U. 2008.223.1460 z dnia 21 listopada 2008 r. z późn. zm.)
 • Instruktaż wstępny z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach BHP - przeznaczony dla wszystkich grup zawodowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004.180.1860 z źn. zm.)
 • Szkolenie z posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym w ramach BHP - przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004.180.1860 z późn. zm.)
 • Szkolenie okresowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach BHP - przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004.180.1860 z późn. zm.)
 • Szkolenie z zakresu obsługi punktów ppoż. i obsługiwania się sprzętem przeciwpożarowym (gaśnice, hydranty, centralki ppoż.) - w wymiarze 4 do 6 godzin przeznaczone dla pracowników upoważnionych i wyznaczonych do obdługi sprzętu gaśniczego i punktów przeciwpożarowych zorganizowanych w zakładach pracy, miejscach publicznych i imprezach
 • Szkolenie z zakresu posługiwania się sprzętem ratowniczym i środkami ochronnymi w ramach BHP - przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z  z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004.180.1860 z późn. zm.)
 • Szkolenie programowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej - przeznaczone dla potrzeb zakładowych i oświatowych. Wymiar szkolenia określa zleceniodawca

Seminaria:

 • Okresowe seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej - przeznaczone dla osób, które ukończyły szkolenia kwalifikacyjne. Służy przedłużeniu kwalifikacji i ważności zaświadczeń, przypomnieniu oraz utrwaleniu wiedzy, a także zapoznaniu się ze zmianami w zakresie ochrony ppoż. Wymiar zajęć od 3 do 8 godzin w okresach od 3 do 5 lat
 • Wymiana doświadczeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej - przeznaczone dla placówek dydaktycznych, ośrodków szkoleń, instytucji naukowych, władz samorządowych, pracowników słżzb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób posiadających ukończone specjalistyczne kursy kwalifikacyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zakres tematyczny i czas seminarium okresla zleceniodawca

Pokazy, ćwiczenia:

 • Praktyczne pokazy w zakresie stosowania środków i sprzętu ratowniczego - przy udziale pozorantów z zastosowaniem sprzętu ratowniczego, środków pierwszej pomocy, podręcznego sprzętu gaśniczego i środków ochronnych. Przeznaczone dla potrzeb zakładów, placówek oświatowych, społecznych i samorządowych. Zakres i czas trwania określa zleceniodawca.
 • Praktyczne pokazy posługiwania się sprzętem gaśniczym - z zastosowaniem sprzętu gaśniczego, ratowniczego i środków ochronnych. Przeznaczone dla potrzeb zakładów, placówek oświatowych, społecznych i samorządowych. Prezentacja podczas imprez artystycznych i kulturalnych. Zakres i czas trwania określa zleceniodawca.
 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej - z zastosowaniem sprzętu ppoż., ratowniczego i środków ochronnych. Ćwiczenia z ewakuacji i praktycznego posługiwania się podstawowym sprzętem pożarniczym, przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych w celu nabycia umiejętności praktycznych. Zakres i czas trwania określa zleceniodawca.

Dokumentacja zakładowego ratownictwa przeciwpożarowego:

 • Szkolenie w zakresie prowadzenia dokumentacji ochrony przeciwpożarowej zakładu
 • Opracowywanie regulaminów i instrukcji przeciwpożarowych
 • Opracowywanie programów kursów i szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Opracowywanie planów ewakuacji i operacyjnych planów ochrony przeciwpożarowej zakładu
 • Opracowywanie potrzeb i dobór środków i sprzętu pożarniczego