Obrona Cywilna

W zakresie obrony cywilnej świadczymy takie usługi jak:

Szkolenia:

 • Szkolenie okresowe z zakresu obrony cywilnej - przeznaczone dla różnych formacji OC w zakresie powszechnej samoobrony zgodnie z programem szkoleń
 • Szkolenie programowe z zakresu obrony cywilnej - przeznaczone dla potrzeb zakładowych i oświatowych (szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wyższych), szkół przetrwania, obrony cywilnej, ratownictwa zakładowego oraz różnych organizacji społecznych. Wymiar szkolenia określa zleceniodawca.
 • Szkolenie z posługiwania się sprzętem ratowniczym i środkami ochronnymi - przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych w zakresie powszechnej samoobrony
 • Szkolenie z posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym - przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych i społecznych w zakresie powszechnej samoobrony

Seminaria:

 • Seminarium okresowe z zakresu obrony cywilnej - przeznaczone dla osób posiadających ukończone szkolenia kwalifikacyjne w zakresie wymienionym w ofercie. Służy przedłużeniu kwalifikacji i ważności zaświadczeń, przypomnieniu i utrwaleniu wiedzy oraz zapoznaniu się ze zmianami w zakresie obrony cywilnej. Wymiar zajęć od 3 do 8 godzin w okresach od 3 do 5 lat.
 • Wymiana doświadczeń z zakresu obrony cywilnej - przeznaczone dla placówek dydaktycznych, ośrodków szkoleń, instytucji naukowych, władz samorządowych, pracowników służb BHP oraz osób posiadających ukończone specjalistyczne kursy kwalifikacyjne w zakresie obrony cywilnej. Zakres tematyczny i czas trwania określa zleceniodawca.

 Pokazy, ćwiczenia:

 • Praktyczne pokazy w zakresie stosowania środków i sprzętu ratowniczego - przy udziale pozorantów z zastosowaniem sprzętu ratowniczego, środków pierwszej pomocy, podręcznego sprzętu gaśniczego i środków ochronnych. Przeznaczone dla potrzeb zakładów, placówek oświatowych, społecznych i samorządowych. Zakres i czas trwania określa zleceniodawca.
 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu obrony cywilnej - z zastosowaniem sprzętu, środków ochronnych i ratowniczych, ćwiczenia z ewakuacji i praktycznego posługiwania się podstawowym sprzętem ratowniczym i pożarniczym. Przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych, oświatowych i społecznych, w celu nabycia umiejetności praktycznych. Zakres określa zleceniodawca. 

Dokumentacja Obrony Cywilnej:

 • Szkolenie w zakresie prowadzenia dokumentacji obrony cywilnej zakładu
 • Doradztwo w sprawach regulaminów i instrukcji OC
 • Doradztwo w sprawach programów kursów i szkoleń z zakresu OC
 • Opracowywanie planów ewakuacji i OC zakładu
 • Opracowywanie potrzeb i dobór środków i sprzętu ratowniczego OC
 • Pomoc przy organizacji zakładowych formacji OC