Nadzór BHP i PPOŻ

W ramach naszej działalności świadczymy stałe nadzory z zakresu BHP oraz Ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy zatrudniających do 100-u pracowników

Kompleksowy nadzór nad sprawami BHP:

 • Doradztwo w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa pracy
 • Szkolenia wstępne nowozatrudnionych pracowników - instruktaże
 • Szkolenia okresowe pracodawców, osób kierujących pracownikami, technlogów, pracowników administracyjno-biurowych oraz wszystkich stanowisk robotniczych
 • Opracowywanie róznorodnej dokumentacji w zakresie BHP
 • Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń praktycznych
 • Szkolenie w zakresie prowadzenia dokumentacji
 • Opracowywanie regulaminów i instrukcji BHP
 • Opracowywanie programów kursów i szkoleń wstępnych, okresowych i innych z zakresu BHP
 • Opracowywanie programów nauczania
 • Opracowywanie punktów pierwszej pomocy i apteczek
 • Opracowywanie potrzeb i dobór środków i sprzętu ochronnego
 • Doradztwo w sprawach pozyskania i dobru sprzętu i środków ochronnych
 • Sporządzanie planów, instrukcji stanowiskowych i regulaminów pracy
 • Pełny zakres postępowania powypadkowego - ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków
 • Opracowywanie i ocena ryzyka zawodowego w zakładzie pracy
 • Profilaktyka przeciwpożarowa w pełnym zakresie
 • Zakładowe ratownictwo medyczne w pełnym zakresie
 • Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną oraz Społeczną Inspekcją Pracy i innymi organami kontroli warunków BHP
 • Kontrole w zakładzie pracy w zakresie przestrzegania przepisów BHP

... i inne zadania zgodne z odpowiednimi przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy oraz w rozporządzeniach. 

Kompleksowy nadzór nad sprawami PPOŻ:

 • Doradztwo w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego
 • Opracowywanie różnorodnej dokumentacji w zakresie ppoż
 • Szkolenia wstępne nowozatrudnionych pracowników - instruktaże
 • Szkolenia okresowe pracodawców, osób kierujących pracownikami, technologów, pracowników administracyjno-biurowych oraz wszystkich stanowisk robotniczych
 • Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń, ćwiczeń praktycznych
 • Doradztwo w sprawach pozyskania i doboru sprzętu przeciwpożarowego
 • Przeglądy, konserwacja i naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, koce, hydronetki)
 • Przeglądy, konserwacja i naprawa półstałego sprzetu gasniczego (hydranty) wraz z pomiarem ciśnienia i wydajności wodociągowej sieci hydrantowej
 • Przeglądy punktów ppoż oraz oznakowania znakami w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
 • Sporządzanie planów, instrukcji i regulaminów ppoż 
 • Pomoc w sprawach postępowania przeciwpożarowego
 • Prace pożarowo - niebezpieczne
 • Profilaktyka przeciwpożarowa w pełnym zakresie
 • Współpraca z Państwową Strażą Pożarną
 • Kontrole w zakresie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej

...i inne zadania wymagane na podstawie przepisów o Ochronie przeciwpożarowej i Kodeksu Pracy.

W ramach stałej współpracy z klientami w zakresie nadzoru nad sprawami BHP i PPOŻ w zakładach pracy:

 • Zawieramy umowy na czas określony (np. 1 rok) lub nieokreślony (więcej niż 1 rok)
 • Okres rozliczenia - miesięczny
 • Wystawiamy rachunki z możliwością przelewu
 • Cena nadzoru podlega negocjacji i jest uzależniona od ilości zatrudnionych w zakładzie, poziomu ryzyka, wypadkowości, infrastruktury technicznej oraz organizacji pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 508 - 106 - 881, lub pod adresem e-mail: biuro@arkady.edu.pl