DRON

Nasz wykwalifikowany personel posiada uprawnienia wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie a usługi polegają na wykonywaniu dokumentacji filmowej i fotograficznej obiektów budowlanych, kominów, nieruchomości na sprzedaż, mostów, pól uprawnych, lasów oraz innych  obiektów, które wymagają szybkiej ekspertyzy. Jakość sprzętu jakim dysponujemy daje możliwość nagrywania obrazu w technologii w 4K, co pozwala dostrzec nawet najmniejsze detale na filmowanym obszarze.

Szczegółowe informacje na temat usług można uzyskać pod numerem telefonu: 796 926 176